FM 98.50 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขอเชิญร่วมงานวันทุเรียนทรายขาว

ชาวตำบลทรายขาว ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน วันทุเรียนทรายขาว มหกรรมของดีชายแดนใต้ ในวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนวัดทรายขาว ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี พบกับกิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตร ชม ชิม ช้อป ทุเรียนทรายขาวแท้ เกรดพรีเมี่ยม ราคาพิเศษ ผลไม้สดตามฤดูกาล สินค้าจากกลุ่มแม่บ้านเกษตร และวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการคัดสรร โปรแกรมท่องเที่ยวเกษตร  ราคาโปรโมชั่น 

แกลเลอรี่