FM 98.50 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

TK PARK YALA ขอเชิญน้องๆ ร่วมกิจกรรมค่ายรู้รอดปลอดภัย

TK park ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ชวนเด็กไทยอายุ 9 – 12 ปี มาสนุกกับวิธีดูแลร่างกายไม่ให้เจ็บป่วยฉุกเฉินและการเอาชีวิตรอดเมื่อเกิดภัยพิบัติ

ในวันเสาร์ที่ 16 – วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park

      กิจกรรมการเรียนรู้

      - การดูแลร่างกายให้แข็งแรง

      - เมื่อป่วยไข้ดูแลตัวเองได้

      - ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

      - เอาชีวิตรอดเมื่อเกิดภัยพิบัติ

        รับจำนวนจำกัดเพียง 40 คน เท่านั้น

        * ปิดรับสมัครแล้ว

        ** ค่ามัดจำคนละ 300 บาท (ผู้สมัครจะได้รับเงินมัดจำคืนหลังจากจบกิจกรรม หากผู้สมัครไม่เข้าร่วมกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำไม่ว่ากรณีใดๆ)

       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2257-4300 ต่อ 224