FM 98.50 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมมิดไนท์สงกรานต์ 2561

วันนี้ (3 เม.ย.61) ณ ห้องประชุมพิกุล อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานยะลามิดไนท์ สงกรานต์ 2561 "ณ ออเจ้า" โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมการประชุม โดยมีนายสุรพล คลาดแคล้ว และนางปัทมา เนียมบดี นักประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

แกลเลอรี่