FM 98.50 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ทีมงาน YRU RADiO ร่วมเป็นพิธีกรนาวากาชาด

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ทีมงานสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมเป็นพิธีกรนาวากาชาด ในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณศาลหลักเมือง จังหวัดยะลา

แกลเลอรี่