FM 98.50 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นศิริมงคล

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มีการจัดทำบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคล นำโดยอาจารย์ ปพน บุษยมาลย์ และเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุฯ โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง จังหวัดยะลา  เจริญพระพุทธมนต์ อาราธนาธรรม พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม สังฆทาน ภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายสังฆทานและจตุปัจจัย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่ทุกท่าน

แกลเลอรี่