FM 98.50 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศวันที่ 1 รอมฎอน ฮ.ศ.1438 ตรงกับวันเสาร์ที่ 27 พ.ค. 2560

สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศวันที่ 1 รอมฎอน ฮ.ศ.1438 ตรงกับวันเสาร์ที่ 27 พ.ค. 2560 จึงขอให้ชาวไทยมุสลิมเริ่มถือศีลอดในวันดังกล่าว พร้อมกับหลายประเทศทั่วโลก‬ ขอต้อนรับเข้าสู่เดือนรอมฎอนอันประเสริฐยิ่ง

แกลเลอรี่