FM 98.50 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

TK Park ยะลา ขอเชิยน้องๆ ร่วมประกวดหนูน้อยรายอ ประจำปี 2560

อุทยานการเรียนรู้ยะลา ร่วมสืบสานประเพณีในช่วงเทศกาลตรุษอิดิลฟิตรี หรือวันฮารีรายอ ด้วยกิจกรรมการประกวดหนูน้อยรายอ ประจำปี 2560 ซึ่งเปิดเวทีให้เยาวชนอายุระหว่าง 6-8 ปี ได้แสดงความสามารถและรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่จำกัดศาสนา เข้าร่วมประกวดเพื่อเป็นหนูน้อยรายอ ประจำปี 2560 โดยแต่งกายชุดที่สื่อถึงเทศกาลฮารีรายอ

รายละเอียดการรับสมัครโครงการประกวดหนูน้อยรายอ 2560

---- รับสมัครหนูน้อยน่ารักอายุ 6-8 ปี (นับตาม พ.ศ. เกิด) มีไหวพริบ ปฏิภาณดี มีความสามารถ กล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก

---- รับจำนวนจำกัด 20 คนเท่านั้น

---- ประกวดในวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

---- ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ ยะลา

---- ฝึกซ้อมการแสดงเปิดตัว ในวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.

---- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2560

---- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานการเรียนรู้ยะลา โทรศัพท์ 073-223622, 0817388593 E-mail: tkparkyala@gmail.com http://www.tkparkyala.com/ หรือที่อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) โทรศัพท์ 093-6827979

 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด