FM 98.50 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จังหวัดยะลา ขอเชิญร่วมงาน ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561

ขอเชิญชวนชาวยะลาร่วมงาน COUNTDOWN 2018 ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริเวณถนนวงเวียน หอนาฬิกา เทศบาลนครยะลา ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป  พร้อมชมพลุแสงสี ไฟประดับ การแสดงสามวัฒนธรรม จับฉลากของรางวัล ฟังดนตรีข้ามปี ฟรีตลอดทั้งงาน