FM 98.50 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประกวดภาพยนตร์สั้นระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ขอเชิญนิสิตนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมประกวดการประกวดภาพยนตร์สั้นระดับอุดมศึกษา ครั้งที่16 ภายใต้หัวข้อ “First Time” เพราะทุกคนมี...ครั้งแรก ความยาวไม่เกิน 7 นาที ทีมละไม่เกิน 7 คน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 12 มีนาคม 
สอบถามรายละเอียดได้ทาง inbox facebook : S-Fest

แกลเลอรี่