FM 98.50 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา ประชุมการเตรียมจัดกิจกรรมปั่นจักยาน "Bike อุ่นไอรัก" ในวันที่ 9 ธ.ค. 61

ที่ห้องประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา ชั้น 1 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา อาจารย์ปพน บุษยมาลย์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ และคุณปัทมา เนียมบดี ร่วมประชุมการปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก โดยมีนายดนัย บาเหมสะอิ ประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา เป็น ประธานประชุมการเตรียมจัดกิจกรรมปั่นจักยาน ในวันที่ 9 ธ.ค. 2561 พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมี นางสุนิสา รามแก้ว ผอ.สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย จ.ยะลา นางสาวพิมพ์ศิภัทดิ์ บัณฑิโต ผอ.สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา ช่างภาพ สื่อมวลชนทุกแขนง และนักประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในพื้นที่ เข้าร่วม
       ซึ่งมีการแบ่งภารกิจของฝ่ายต่างๆ ทบทวนเส้นทางเส้นการปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" กำหนดจุดพิธีกร การถ่ายภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวตามจุดต่างๆ การประชาสัมพันธ์กิจกรรม ตามสถานีวิทยุต่างๆ ในพื้นที่

แกลเลอรี่