FM 98.50 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สถานีวิทยุกระจายเสียง 912 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จัดสัมมนาเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุท้องถิ่น

เมื่อวันนี้ (12 ธ.ค. 61) สถานีวิทยุกระจายเสียง 912 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ โดยได้รับเกียรติจากพลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา ซึ่งนายสุรพล คลาดแคล้ว นักประชาสัมพันธ์ ประจำสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาฯ เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องปะการัง ชั้น 2 โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แกลเลอรี่