FM 98.50 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ติดต่อเรา

Yala Rajabhat Üniversitesi Eğitim Radyo İstasyonu
133 Tessaban 3 Yolu, Sateng Subdistrict, Mueang District, Yala Eyaleti 95000 Telefon 073-299622 Faks 073-299623

18100 e-posta içindeki telefon numarası radio@yru.ac.th

ankara escort