FM 98.50 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขอเชิญร่วมงาน "Bird Street Art Yala 2018"

เทศบาลนครยะลา ขอเชิญทุกท่านสัมผัสบรรยากาศสุนทรย์ ในวิถีพหุวัฒนธรรม ในงาน "Bird Street Art Yala 2018" (วันวานยังหวานอยู่) ณ บริเวณถนนนวลสกุล ชุมชนประชานุกูล เขตเทศบาลนครยะลา ในวันที่ 22-24 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 16.00-22.00 น. พบกับกิจกรรม Street Art Workshop

- เพ้นท์เสื้อ เพ้นกระเป๋า

- Rubber stamp

- Neon painting วาดภาพเรืองแสง

- Mini batik บาติก

- เพ้นท์หน้า

- ลีลาศ Line Dance

สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ เทศบาลนครยะลา โทร : 073223666 แฟกซ์ : 073-215675