FM 98.50 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

TK PARK จัดประกวดภาพถ่าย Big tree @Yala ต้นไม้ใหญ่ อยู่คู่เมืองยะลา

อุทยานการเรียนรู้ยะลาเชิญชวนน้องๆ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ร่วมส่งประกวดภาพถ่าย Big tree @Yala ต้นไม้ใหญ่ อยู่คู่เมืองยะลา เส้นทางที่เรียงรายข้างทางด้วยต้นไม้ใหญ่ในเขตอำเภอเมืองยะลา ควรค่าที่คนในสังคมร่วมกันปกป้องดูแล โดยที่ไม่ได้เน้นถึงความสวยงาม ขนาด อายุของต้นไม้ หรือความยาวของเส้นทาง

รายละเอียดการประกวดภาพถ่าย Big tree @Yala ต้นไม้ใหญ่ อยู่คู่เมืองยะลา

-นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ

-ถ่ายภาพคู่ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองยะลา

-ระบุชื่อต้นไม้ และสถานที่ พร้อมแคปชั่นเชิงอนุรักษ์

-โพสต์ลงบน Face book ส่วนตัว และต้องติดแฮกแท็ก #ประกวดภาพถ่าย #Bigtreeatyala #tkparkyala (ต้องติดทั้ง 3 ชื่อ)​

-เป็นภาพเส้นทางที่มีต้นไม้ใหญ่ข้างทาง อันแสดงถึงภูมิทัศน์ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม  (ไม่กำหนดจำนวนต้นไม้)

-เป็นทางสาธารณะ หรือ กึ่งสาธารณะ เช่น ทางหลวง ทางสาธารณสมบัติหรือเส้นทางสัญจรในที่เอกชนที่ให้สิทธิประชนชนทั่วไปเข้าไปใช้สัญจร ซึ่งเป็นทางคอนกรีตหรือลาดยางเท่านั้น

-แสดงต้นไม้ตั้งแต่ระดับพื้นดินจนถึงยอดพุ่มใบ

-เป็นภาพที่ถ่ายเองหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพให้ใช้ภาพ

​-เป็นภาพที่ถ่ายในจังหวัดเดียวกับที่อยู่ในบัตรประชาชนหรือ สถานที่ทำงาน/สถานศึกษาของผู้ส่งประกวด​​

-ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 มกราคม 2562 ตัดสินผลงานวันที่ 31 มกราคม 2562 และมอบรางวัลในงานครบรอบ 12 ปี TK Park Yala

-สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานการเรียนรู้ยะลา โทรศัพท์ 081-7388593 E-mail: tkparkyala@gmail.com  หรือที่อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) โทรศัพท์ 093-6827979

เงินรางวัลในการประกวด

รางวัลชนะเลิศ          เงินรางวัล       3,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1     เงินรางวัล       2,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 2     เงินรางวัล       1,000 บาท